český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec® Néolube® CT 20 AL Špeciálne priľnavé mazivo na reťaze
Last update: 2024/07/15 09:32

 

PENETRAČNÉ A PRIĽNAVÉ MAZIVO

PRE STYK S POTRAVINAMI

Pri nízkych alebo veľmi vysokých rýchlostiach

Otvorené súčasti

Pri extrémnom tlaku – proti oderu

Odolné voči odstredivej sile

Vodotesný

Úplná odolnosť voči vode a pare

Zaručene neobsahuje skleníkové fluórované uhľovodíky

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 

 

 

OPIS

Penivé mazivo s veľmi vysokým indexom viskozity, s vynikajúcimi priľnavými a penetračnými vlastnosťami.
Odporúča sa najmä na mazanie všetkých typov reťazí: valčekových, s dlhým rozstupom, typu API, s dutými nitmi, Fleyerových reťazí a všeobecne všetkých otvorených mechanizmov s pomalými alebo rýchlymi pohybmi.
Zloženie tohto prípravku umožňuje preniknúť až k prevádzkovým povrchom, ktoré sú ťažko prístupné, a znížiť ich opotrebovanie.
Dokonale odoláva vode, slanej vode, horúcej vode, pare a zároveň zabezpečuje dobrú antikoróznu ochranu.
Prípravok nepodlieha účinkom kvapkania alebo striekania pri prevádzke.
Vysoká neutralita a vynikajúca chemická inertnosť. Vysoká stabilita.
Umožňuje znižovať hluk vznikajúci chodom prevodov valčekových reťazí, uľahčuje ich montáž.
Umožňuje pravidelný chod prevodov s ozubenými reťazami, znižuje vibrácie.

Na dosiahnutie najlepších možných výkonov je potrebné nanášať mazivo na čistý a odmastený povrch reťaze. Použite iBiotec NEUTRALENE V 200 v spreji, ktorý má súčasne silný čistiaci a odmasťovací účinok, a tým zaistí optimálne výsledky maziva na reťaze.

 

Teplota pri nepretržitej prevádzke:
-30°C +140°C 


OBLASTI POUŽITIA

Mazanie prevodových, manipulačných a zdvíhacích reťazí. Poľnohospodárske reťaze

Mazanie otvorených mechanizmov, ozubených kolies, súkolí, pastorkov, závitoviek.

Mechanické súčiastky vystavené postriekaniu vodou.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI MAZACIEHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

vizuálny

Ťahavá tekutina

Farba

Vizuálna

Béžová

Zápach

Posúdenie čuchom

slabý

Merná hmotnosť pri 20°C

NF EN ISO 12.185

850

g/l

Vlastnosti tuhých mazív 

Perflón

Vlastnosti základového oleja 

Polymér

Kinematická viskozita

Základový olej pri 40 °C

Základový olej pri 100°C

NF EN ISO 3 104

 

1 100

1 000

 

mm2/s-1

mm2/s-1

Sulfítový popol

NF T 60.144

0,01

%

Index kyslosti

EN 14 104

Menej ako 0,2

mg (KOH)/g

Bod vzplanutia v uzavretej nádobe

NF EN 22.719

190

°C

Bod samovznietenia

ASTM E 659

Viac ako 250

°C

Bod tuhnutia

ISO 3016

-35

°C

Nečistoty

Viac ako 25 µ

Viac ako 75 µ

Viac ako 125 µ

FTMS 791 3005

 

0

0

0

 

nb/ml

nb/ml

nb/ml

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Teplota použitia

-30 +140

°C

Korózia pásika medi 24 h 100 °C

ISO 2160

1a

hodnotenie

Straty odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

Menej ako -0,5

% hmotnosti

Test SHELL 4 ložiská

Priemer odtlačku

Index zaťaženia pri zváraní

 ISO 20.623 – ASTM D 2266

 

 

0,70

3500

 

mm

N

Test SRV 

ASTM D 5707

0,13

koeficient

Test napučania elastomérov (rozmerová odchýlka)

FTM 791

Menej ako +0,8

%

Odstránenie prevádzkového hluku

FAG MMG 11

  I 

klasifikácia

Maximálna povolená rýchlosť 

 0,5

m/s-1

Odolnosť voči vymývaniu vodou        

Pri 80 °C   

ASTM 1264

nižšia ako 1  

%

Záberový moment za studena pri -20 °C

ASTM D 1478-63

10

N.cm

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

BALENIE

Sprej 650 ml

 

 

Penetračné mazivo s vysokou viskozitou na ošetrenie povrchových kontaktov zubov, osí a objímok prevodových zariadení. Pre všetky rýchlosti. Vodotesný. Extrémny tlak. Schválený podľa NSF H1. Difúzor DETECT BLUE(r) nemožno oddeliť ani odmontovať. HACCP BRC8 IFS. Mazivo na prevodová zariadenia, penetračné, proti oderu, pre extrémny tlak, schválené podľa NSF H1 pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel. Produkt na priemyselnú údržbu.   

 

  

Penetračné mazivo s vysokou viskozitou na ošetrenie povrchových kontaktov zubov, osí a objímok prevodových zariadení. Pre všetky rýchlosti. Vodotesný. Extrémny tlak. Schválený podľa NSF H1. Difúzor DETECT BLUE(r) nemožno oddeliť ani odmontovať. HACCP BRC8 IFS. Mazivo na prevodová zariadenia, penetračné, proti oderu, pre extrémny tlak, schválené podľa NSF H1 pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE