český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec® Néolube® CT 20 AL Špeciálne priľnavé mazivo na reťaze

 

PENETRAČNÉ A PRIĽNAVÉ MAZIVO

PRE STYK S POTRAVINAMI

Pri nízkych alebo veľmi vysokých rýchlostiach

Otvorené súčasti

Pri extrémnom tlaku – proti oderu

Odolné voči odstredivej sile

Vodotesný

Úplná odolnosť voči vode a pare

Zaručene neobsahuje skleníkové fluórované uhľovodíky

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 
 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE