český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec® Néolube® CT 20 AL Špeciálne priľnavé mazivo na reťaze

PENETRAČNÉ A PRIĽNAVÉ MAZIVO

PRE STYK S POTRAVINAMI

Pri nízkych alebo veľmi vysokých rýchlostiach

Otvorené súčasti

Pri extrémnom tlaku – proti oderu

Odolné voči odstredivej sile

Vodotesný

Úplná odolnosť voči vode a pare

Zaručene neobsahuje skleníkové fluórované uhľovodíky

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 

 

Mazivo na priemyselné mechanické reťaze

 


ODOLNOSŤ PROTI TEPLOTÁM

 

Teplota pri nepretržitej prevádzke

Záberový moment za studena pri -20 °C

ASTM D 1478-63

 

 

-30°C+140°C

10 N.cm

 

 

ODOLNOSŤ PROTI ZAŤAŽENIU

 

Test SHELL so 4 guľôčkami ISO 20.623

Priemer odtlačku

Index zaťaženia pri zváraní

Test SRV ASTM D 5707

 

 

 

 

 

 

0.70

3500 da.N

0.13

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI RÝCHLOSTIAM  

Reťaze s nízkou alebo veľmi vysokou rýchlosťou 

 

 

 

 

 0.45 m.sec

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI PROSTREDIAM

 

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C

ASTM D 1264

Mazanie za vlhka, pri striekajúcej vode, v korozívnom prostredí, v prostredí s výskytom slabých kyselín a zásad

Prašné, abrazívne prostredie

 

 

 

 

menej ako 1 % hmotnosti       

                              

Jacques TARDIF

Technický riaditeľ 

   

Pri správnej konštrukcii mechanickej reťaze určenej na prenos sily dochádza počas jej životnosti k nízkemu opotrebovaniu. Reťaz však podlieha rôznemu naťahovaniu a kmitaniu, ktorého rozsah exponenciálne narastá.

Akékoľvek začínajúce opotrebenie zmenšuje rozstup ozubených kolies, spôsobuje ich asymetriu stratou kovu, a tým dochádza k vibračným javom.

Reťaz je pri normálnej prevádzke ťahaná bokom päty zubov; ak je opotrebenie príliš výrazné, preskakuje na vrchol zubov. Opotrebenie sa zvyšuje až do vykoľajenia.

K treniu teda dochádza najmä na povrchových kontaktoch zubov-osí-puzdier.

Použité mazivo preto musí preniknúť k týmto povrchom.

Vonkajšie mazivo tým pádom nie je príliš užitočné.

Pri vrcholových pretekoch motocyklov majú mechanici či samotní jazdci vo zvyku utierať prebytočné mazivo na povrchu reťazí čistou handričkou.

 

Pred niekoľkými rokmi sa v rámci výskumu na Super Lubricity zistilo, že na dosiahnutie mimoriadne slabého mikro trenia je najdôležitejšou podmienkou (koef. 1/20° = 0,05) absolútna čistota povrchu.

To platí aj pri mazaní reťazí; aby trenie, čiže opotrebenie, bolo minimálne, je potrebné aplikovať mazivo, ktoré má penetračnú schopnosť, na čisté prevodové zariadenia.                   

 

  Penetračné mazivo s vysokou viskozitou na ošetrenie povrchových kontaktov zubov, osí a objímok prevodových zariadení. Pre všetky rýchlosti. Vodotesný. Extrémny tlak. Schválený podľa NSF H1. Difúzor DETECT BLUE(r) nemožno oddeliť ani odmontovať. HACCP BRC8 IFS. Mazivo na prevodová zariadenia, penetračné, proti oderu, pre extrémny tlak, schválené podľa NSF H1 pre poľnohospodársky a potravinársky priemysel. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE