český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec® Néolube® CT 20 AL Speciální přilnavé mazivo na řetězy

 

PENETRAČNÍ PŘILNAVÉ MAZIVO

STYK S POTRAVINAMI

Nízké nebo velmi vysoké rychlosti

Otevřené součásti

Extrémní tlak – Proti opotřebení

Odolné vůči odstředivé síle

Nepropouštějící vodu

Naprostá odolnost vůči vodě a páře

Zaručeně neobsahuje skleníkové fluorované uhlovodíky (HFC)

Nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

 

 

Mazivo na průmyslové mechanické řetězy

 


TEPELNÁ ODOLNOST

 

Teplota při nepřetržitém provozu

Záběrový moment za studena při -20 °C

ASTM D 1478-63

 

 

-30°C+140°C

10 N.cm

 

 

ODOLNOST VŮČI ZATÍŽENÍ

 

Test SHELL se 4 kuličkami ISO 20.623

Průměr otěrové stopy

Index svarového zatížení

Test SRV ASTM D 5707

 

 

 

 

 

 

0.70

3500 da.N

0.13

 

 

 

 

ODOLNOST VŮČI RYCHLOSTI  

Řetězy s nízkou nebo velmi vysokou rychlostí  

 

 

 

 

 0.45 m.sec

 

 

 

ODOLNOST VŮČI PROSTŘEDÍ

 

Odolnost vůči vymývání vodou při 80 °C

ASTM D 1264

Mazání pod vlivem vlhkosti, stříkání vody, korozivního prostředí, kyselin a slabých zásad

Prašná, abrazivní prostředí

 

 

 

 

méně než 1 % hmotnosti    

                              

Jacques TARDIF

Technický ředitel  

   

Pokud byl mechanický řetěz, který je určený k převodu síly, dobře koncipován, dozná za svůj život jen nepatrného opotřebení. Řetěz však podléhá různému natahování a kmitání, jejichž rozsah exponenciálně narůstá.

Jakékoliv začínající opotřebení zmenšuje rozteč ozubených kol, způsobuje jejich asymetrii ztrátou kovu a tím dochází k vibračním jevům.

Řetěz při normálním provozu je tažen bokem paty zubů; pokud je opotřebení příliš silné, přeskakuje na vrcholek zubů. Opotřebení se zvyšuje až do vypadnutí.

Ke tření tedy dochází zejména na povrchových kontaktech zubů-os-pouzder.

Použité mazivo tak musí proniknout a dostat se k těmto povrchům.

Vnější mazivo tím pádem nemá takový užitek.

U motocyklů při vrcholných závodech mají mechanici či samotní jezdci ve zvyku otírat přebytečné mazivo na povrchu řetězů čistým hadříkem.

 

Před několika lety bylo v rámci výzkumu na Super Lubricity zjištěno, že pro dosažení mimořádně slabého mikro tření, je nejdůležitější podmínkou k dosažení tohoto mikro tření (koef. 1/20° = 0,05) absolutní čistota povrchů.

To platí i pro mazání řetězů; aby tření, čili opotřebení, bylo minimální, je třeba aplikovat mazivo, které má penetrační schopnost, na čisté převodové zařízení.                         

 

  Penetrační mazivo s vysokou viskozitou na ošetření povrchových kontaktů zubů-os-pouzder převodových zařízení. Všechny rychlosti. Nepropouštějící vodu. Extrémní tlak. Schváleno podle NSF H1. Difuzér DETECT BLUE(r), nelze oddělit ani rozmontovat. HACCP BRC8 IFS. Mazivo pro převodová zařízení, penetrační, proti opotřebení, extrémní tlak, schválený podle NSF H1 pro zemědělský a potravinářský průmysl. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE